Vrijmetselaarsloge "Loge de Morgenster" no.247 is in 1968 opgericht en maakt deel uit van "De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden".

De vrijmetselarij gaat over persoonlijke groei en deze mannen (broeders genoemd binnen de vrijmetselarij) beogen een voortdurende ontwikkeling tot een bewuster mens-zijn om zo hun steentje bij te dragen en de wereld mooier achter te laten dan zij hem aangetroffen hebben.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap, dit zijn de drie kernwaarden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en streeft naar de algemene broederschap der mensen, Zij kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken verbindt en tracht verdeeldheid weg te nemen.

Vrijmetselaars zijn geen vage, wereldvreemde wereldverbeteraars. In tegendeel, zij zijn positieve, gewetensvolle en creatief denkende mensen, die met beide benen op de grond staan. Zij delen visies, bevragen elkaar hierover en geven ruimte om ieder zijn idealen op eigen wijze te verwezenlijken.

 

Dit alles maakt een vrijmetselaar een zoeker naar waarheid.
Hij werkt
voortdurend aan zichzelf en staat op het standpunt dat door zijn gedrag en persoonlijkheid moet blijken dat hij een aanwinst voor zijn mede vrijmetselaars (broeders) en de gemeenschap zal zijn.

 

passer en winkelhaak 51kb