Vrijmetselaars zijn zoekers naar waarheid.
Zij werken (arbeiden) voortdurend aan zichzelf.
Ze staan op het standpunt dat door hun gedrag en "zijn", moet blijken dat zij een aanwinst voor de gemeenschap zijn.

De Vrijmetselarij is een besloten inwijdingsgenootschap voor mannen, die zich in dit leven hebben voorgenomen de wereld mooier achter te laten dan zij hem gevonden hebben, en daardoor zelf voortdurend verder te groeien tot een beter mens.

Zij trachten elkaar hierin te sterken met raad en daad, o.m. door zich geregeld over de aloude tekens, gebaren en werktuigen te bezinnen. 
Maar hoe zij dat levensideaal concreet invullen, is steeds de subjectieve beslissing van hun geweten.

passer en winkelhaak